Shfaq IP e Pc Tuaj

Shko poshtė

Shfaq IP e Pc Tuaj

Mesazh nga icodder prej Sat Sep 06, 2008 9:16 am

Shtoni nje Modul ne projektin tuaj duke shkuar ne:
Project -> Add Module, Dhe klikoni Open
Kodin me poshte futeni ne modul:

Kodi:
Public Const MAX_WSADescription = 256
Public Const MAX_WSASYSStatus = 128
Public Const ERROR_SUCCESS As Long = 0
Public Const WS_VERSION_REQD As Long = &H101
Public Const WS_VERSION_MAJOR As Long = _
WS_VERSION_REQD \ &H100 And &HFF&
Public Const WS_VERSION_MINOR As Long = WS_VERSION_REQD And &HFF&
Public Const MIN_SOCKETS_REQD As Long = 1
Public Const SOCKET_ERROR As Long = -1
Public Type HOSTENT
hName As Long
hAliases As Long
hAddrType As Integer
hLen As Integer
hAddrList As Long
End Type
Public Type WSADATA
wVersion As Integer
wHighVersion As Integer
szDescription(0 To MAX_WSADescription) As Byte
szSystemStatus(0 To MAX_WSASYSStatus) As Byte
wMaxSockets As Integer
wMaxUDPDG As Integer
dwVendorInfo As Long
End Type
Public Declare Function WSAGetLastError Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
Public Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" _
(ByVal wVersionRequired As Long, lpWSADATA As WSADATA) As Long
Public Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
Public Declare Function gethostname Lib "WSOCK32.DLL" _
(ByVal szHost As String, ByVal dwHostLen As Long) As Long
Public Declare Function gethostbyname Lib "WSOCK32.DLL" _
(ByVal szHost As String) As Long
Public Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
(hpvDest As Any, ByVal hpvSource As Long, ByVal cbCopy As Long)
Public Function GetIPAddress() As String
Dim sHostName As String * 256
Dim lpHost As Long
Dim HOST As HOSTENT
Dim dwIPAddr As Long
Dim tmpIPAddr() As Byte
Dim i As Integer
Dim sIPAddr As String
If Not SocketsInitialize() Then
GetIPAddress = ""
Exit Function
End If
If gethostname(sHostName, 256) = SOCKET_ERROR Then
GetIPAddress = ""
MsgBox "Windows Sockets error " & Str$(WSAGetLastError()) & _
" has occurred. Unable to successfully get Host Name."
SocketsCleanup
Exit Function
End If
sHostName = Trim$(sHostName)
lpHost = gethostbyname(sHostName)
If lpHost = 0 Then
GetIPAddress = ""
MsgBox "Windows Sockets are not responding. " & _
"Unable to successfully get Host Name."
SocketsCleanup
Exit Function
End If
CopyMemory HOST, lpHost, Len(HOST)
CopyMemory dwIPAddr, HOST.hAddrList, 4
ReDim tmpIPAddr(1 To HOST.hLen)
CopyMemory tmpIPAddr(1), dwIPAddr, HOST.hLen
For i = 1 To HOST.hLen
sIPAddr = sIPAddr & tmpIPAddr(i) & "."
Next
GetIPAddress = Mid$(sIPAddr, 1, Len(sIPAddr) - 1)
SocketsCleanup
End Function
Public Function GetIPHostName() As String
Dim sHostName As String * 256
If Not SocketsInitialize() Then
GetIPHostName = ""
Exit Function
End If
If gethostname(sHostName, 256) = SOCKET_ERROR Then
GetIPHostName = ""
MsgBox "Windows Sockets error " & Str$(WSAGetLastError()) & _
" has occurred. Unable to successfully get Host Name."
SocketsCleanup
Exit Function
End If
GetIPHostName = Left$(sHostName, InStr(sHostName, Chr(0)) - 1)
SocketsCleanup
End Function

Public Function HiByte(ByVal wParam As Integer)
HiByte = wParam \ &H100 And &HFF&
End Function
Public Function LoByte(ByVal wParam As Integer)
LoByte = wParam And &HFF&
End Function
Public Sub SocketsCleanup()
If WSACleanup() <> ERROR_SUCCESS Then
MsgBox "Socket error occurred in Cleanup."
End If
End Sub
Public Function SocketsInitialize() As Boolean
Dim WSAD As WSADATA
Dim sLoByte As String
Dim sHiByte As String
If WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD) <> ERROR_SUCCESS Then
MsgBox "The 32-bit Windows Socket is not responding."
SocketsInitialize = False
Exit Function
End If
If WSAD.wMaxSockets < MIN_SOCKETS_REQD Then
MsgBox "This application requires a minimum of " & _
CStr(MIN_SOCKETS_REQD) & " supported sockets."
SocketsInitialize = False
Exit Function
End If
If LoByte(WSAD.wVersion) < WS_VERSION_MAJOR Or _
(LoByte(WSAD.wVersion) = WS_VERSION_MAJOR And _
HiByte(WSAD.wVersion) < WS_VERSION_MINOR) Then
sHiByte = CStr(HiByte(WSAD.wVersion))
sLoByte = CStr(LoByte(WSAD.wVersion))
MsgBox "Sockets version " & sLoByte & "." & sHiByte & _
" is not supported by 32-bit Windows Sockets."
SocketsInitialize = False
Exit Function
End If
SocketsInitialize = True
End Function
Ndersa Kodin Me Poshte Futeni ne Forme:
Kodi:
Private Sub Form_Load()
MsgBox "IP Host Name: " & GetIPHostName()
MsgBox "IP Address: " & GetIPAddress()
End Sub

icodder
Little Baby
Little Baby

Numri i postimeve : 22
Join date : 06/09/2008

Shiko profilin e anėtarit

Mbrapsht nė krye Shko poshtė

Mbrapsht nė krye

- Similar topics

 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti pėrgjigjeni temave tė kėtij forumi